Elliot Yuan - 鹰尚私塾 金牌老师

您现在的位置:首页 > 教师风采 > Elliot Yuan - 鹰尚私塾 金牌老师

Elliot.png

 

Elliot Yuan 

鹰尚私塾 听口组王牌教师

 

 

 

 

熟悉经典教材新概念与Reading Explorer等国外教材。

 

善于引导学生,训练学生独立思考,学以致用的能力

 

 

 

 

 

预约免费试听课程

每天前30名可免费领取限量教材

确认提交