Cherry Zhao - 鹰尚私塾 读写组王牌教师

您现在的位置:首页 > 教师风采 > Cherry Zhao - 鹰尚私塾 读写组王牌教师
  •  

Cherry.png

 

Cherry Zhao 

鹰尚私塾 读写组王牌教师

 

 

 

主授科目:新概念英语、剑桥英语、雅思口语、Itep、国际学校备考阅读、语言形式等;

 

 

 

擅长启发式教学,引导学生积极思考,培养独立思维能力;

 

能够因材施教,根据学生特点,采用恰当的教学方式;

 

授课条理清晰,善于帮助学生找出错题症结所在,针对性解决问题,使每个学生都可以查漏补缺,增强综合实力,成为国际名校争相抢夺的学生。

 


 

预约免费试听课程

每天前30名可免费领取限量教材

确认提交